Nasze Ognisko

To Dom dla 14 dziewcząt w wieku od 10 do 18 lat w normie intelektualnej sprawujący całkowitą opiekę nad wychowankami prowadzony w duchu wartości chrześcijańskich.

Alt Text

Jesteśmy

Alt Text

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu jest niepubliczną katolicką placówką opiekuńczo wychowawczą działającą od 1 września 1998 roku. Organem prowadzącym Ognisko jest Zgromadzenie Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu.Staramy się stworzyć rodzinny klimat, zapewniamy dziewczętom bezpieczeństwo, uczymy podstawowych zasad postępowania, codziennych wyborów i konsekwencji związanych z wyborami. Otaczamy dziewczęta miłością i życzliwością, stawiając równocześnie wymagania.


 Nasze  Ognisko   funkcjonuje   zgodnie   z   Ustawą  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  z dnia 9.06.2011 r.  oraz   Rozporządzenie   Min.   Pracy  i  Polityki  Społ.  o  wspieraniu  rodziny   i   systemie   pieczy zastępczej   z   dnia   22.12.2011 r.Ognisko szczególną wagę przywiązuje do zapewnienia wychowankom kompetentnej pomocy w nauce przez udostępnianie stosownych środków, korzystanie z pomocy w odrabianiu lekcji i nauce i praktyczne przygotowanie do dojrzałego życia.Cele Ogniska realizowane są we współpracy z rodzicami wychowanek, parafiami ich pochodzenia, szkołą, instytucjami i osobami wspierającymi działalność placówki.Swoją działalnością socjalizacyjną Ognisko obejmuje wszystkie dziedziny wychowania.

Organizacja Ogniska

Organizacja placówki dostosowana jest do potrzeb opiekuńczo – wychowawczych i zdrowotnych mieszkających w niej dziewcząt. Jest placówką całodobowej opieki posiadającą 14 miejsc. Ognisko działa od 1 września 1998 roku w oparciu o statut, regulamin, rozkład dnia oraz tygodniowy plan zajęć, który ustala siostra Dyrektor.


Zobacz nas

Alt Text
Alt Text

Alt Text
Alt Text

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

Wychowanie na dojrzałe i odpowiedzialne osoby w społeczeństwie, kierujące się w życiu wartościami chrześcijańskimi.

 

Napisz do nas

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi, ul. Wrocławska 17, 59-800 Lubań, telefon: 756461596